Враховуючи позитивну роль релігії та Церкви у формуванні суспільної свідомості, відродженні споконвічних традицій Православ'я та зміцненні духовності серед українського народу, прагнучи до врегулювання засад взаємодії у справі проведення духовно-просвітницької діяльності та задоволення релігійних потреб персоналу Державної  пенітенціарної служби України (далі – ДПтС України) та членів їх сімей, слухачів навчальних закладів ДПтС України, засуджених та осіб, узятих під варту, усвідомлюючи взаємну відповідальність за моральне оздоровлення українського суспільства, Українська Православна Церква (далі – УПЦ) в особі Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви Володимира та Державна  пенітенціарна служба України в особі Голови Лісіцкова Олександра Володимировича (далі спільно іменовані – Сторони), уклали дану Угоду про співробітництво (далі – Угода).

 

1. Загальні положення

 

Укладаючи цю Угоду, Сторони діють на засадах соціального партнерства, прагнучи використовувати свої ресурси, можливості й досвід, а УПЦ також свій духовний і моральний авторитет у суспільстві для відродження духовності, сприяння виправленню та ресоціалізації засуджених.

 

1.2. Метою цієї Угоди є узгодження принципів, напрямів та форм співпраці Сторін, спрямованих на дотримання конституційних прав осіб, позбавлених волі, щодо задоволення їхніх релігійних потреб, вимог законодавства України у сфері свободи совісті відповідно до правового статусу засуджених та осіб, узятих під варту.

 

1.3. Співпраця Сторін здійснюється відповідно до Конституції України, законів України «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», «Про попереднє ув’язнення», «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх», Кримінально-виконавчого кодексу України, до міжнародних правових актів, що ратифіковані Україною, а також до інших законодавчих та нормативно-правових актів України.

 

1.4. Для виконання цієї Угоди УПЦ діє через Синодальний відділ Української Православної Церкви у справах пастирської опіки пенітенціарної системи, а Державна пенітенціарна служба України  – через департамент кримінально-виконавчої інспекції та соціально-психологічної роботи з засудженими.  Безпосередню відповідальність в УПЦ за координацію співпраці покладено на Голову Синодального відділу Української Православної Церкви у справах пастирської опіки пенітенціарної системи, а в ДПтС України – на начальника департаменту кримінально-виконавчої інспекції та соціально-психологічної роботи з засудженими або особу, що виконує  його обов’язки.

1.5. При дотриманні чинного законодавства, вимог режиму та відповідних норм щодо свого правового статусу засуджені та особи, взяті під варту, беруть участь у зустрічах-бесідах, релігійних відправах та інших узгоджених із ДПтС України заходах на засадах добровільності.

 

 

2. Зобов'язання Сторін

 

2.1. Для здійснення цієї Угоди створюється Координаційна рада з представників Сторін, по дві особи від кожної.

2.2. Координаційній раді доручається здійснювати :

спільні обговорення та наради щодо співпраці (не рідше ніж 1 раз у квартал);

регулярний обмін інформацією про організацію роботи і діяльність кожної із Сторін;

щорічне складання спільних планів роботи, програм і проектів з питань духовно-просвітницького, виховного, благодійного служіння в місцях позбавлення волі в Україні, а також контроль за їх виконанням;

підготовку документів, що стосуються питань цієї Угоди.

 

 

3. Напрямки співпраці Сторін

 

3.1. Сторони здійснюють співпрацю за такими напрямками:

пропаганда християнських цінностей та ідеалів, високоморального, відповідального, суспільно корисного і здорового способу життя;

благодійна допомога, інформаційна й духовно-просвітницька діяльність, спрямовані на подолання психолого-педагогічної занедбаності, соціальної ізоляції осіб, позбавлених волі, їхнє духовне відродження, а також на профілактику ВІЛ/СНІДу, алкоголізму, наркоманії, залежності від інших психоактивних речовин;

сприяння адміністраціям установ виконання покарань та слідчих ізоляторів  у проведенні соціально-виховної роботи із засудженими та особами, взятими під варту, організації їх загальноосвітнього навчання, реалізації спільних освітніх програм із християнської етики;

сприяння засудженим, особам, узятим під варту, та їхнім сім'ям у відновленні та підтриманні соціально корисних зв'язків, допомога адміністраціям установ виконання покарань у підготовці засуджених до звільнення;

підготовка методичних рекомендацій для проведення духовно-морального виховання, задоволення потреб персоналу, засуджених та осіб, узятих під варту, у відправленні богослужінь, Святих Таїнств та треб, інших церковних обрядів;

залучення можливостей  благодійних організацій та окремих меценатів для надання допомоги в будівництві й облаштуванні каплиць та молитовних кімнат на території установ виконання покарань та слідчих ізоляторівдля створення належних умов реалізації релігійних потреб засуджених та осіб, узятих під варту;

соціальна адаптація й інтеграція осіб після завершення терміну ув'язнення;

створення та підтримка діяльності центрів соціальної адаптації та інших установ, що здійснюють заходи соціального патронажу звільнених осіб;

участь в організації індивідуально-профілактичної роботи із засудженими до покарань у вигляді громадських та виправних робіт, а також з особами, звільненими від покарання з випробуванням;

підготовка та внесення у встановленому порядку пропозицій щодо змін законодавчої та нормативної бази з метою забезпечення прав, законних інтересів засуджених, а також персоналу у сфері задоволення їхніх релігійних потреб;

організація і проведення фестивалів (конкурсів, виставок) творчості персоналу, засуджених.

 

3.2. Сторони докладатимуть зусилля для вдосконалення українського законодавства у сфері здійснення духовної опіки особам в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України.

 

 

4. Зобов’язання Української Православної Церкви

 

4.1. Призначає осіб, що входять до Координаційної ради, відповідальних за виконання конкретних пунктів даної Угоди.

 

4.2. Визначає, належно готує та вповноважує покликаних до тюремного служіння священиків і мирян. Повноваження священика для здійснення душпастирської опіки мають бути підтверджені указом керуючого відповідною єпархією УПЦ.

 

4.3. Для відвідування конкретної виправної установи або слідчого ізолятора представник УПЦ заздалегідь повідомляє про мету відвідин, узгоджує з відповідним територіальним органом управління  ДПтС України дату, час, програму заходів та склад групи, яка буде відвідувати установу виконання покарання або слідчий ізолятор. На прохання засуджених, після узгодження з адміністрацією установи виконання покарань або слідчого ізолятора, організує здійснення релігійних обрядів і духовно-моральних бесід.

 

4.4. Дотримується вимог законодавчих актів, що регламентують діяльність органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, а також виконувати законні вимоги посадових осіб зазначених органів і установ.

 

4.5. З метою координації зусиль щодо здійснення духовно-просвітницької, соціально-виховної, благодійної роботи з особами, що перебувають в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, для розв’язання питань соціальної адаптації звільнених осіб діє через Координаційну раду та через своїх уповноважених представників у Громадських радах при територіальних органах управління ДПтС України.

 

4.6. Бере участь у спорудженні й оформленні в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах приміщень для виконання релігійних обрядів.

 

4.7. Регулярно організовує проведення лекцій духовно-морального й просвітницького змісту як для персоналу, так і для засуджених та осіб, узятих під варту; сприяє в організації навчальних занять з основ християнської віри для охочих („недільні школи” тощо) та предмету „Закон Божий”  в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, де відбувається загальноосвітній процес.

 

4.8. Здійснює інформаційну й духовно-просвітницьку діяльність, спрямовану на профілактику ВІЛ/СНІДу, алкоголізму, наркоманії, залежності від інших психоактивних речовин.

 

4.9. Надає можливу благодійну допомогу у вигляді одягу, медикаментів, продуктів харчування тощо.

 

4.10. Надає допомогу установам виконання покарань та слідчим ізоляторам у наповненні бібліотек літературою духовного змісту, періодичними виданнями, у придбанні аудіо- та відеоматеріалів релігійного змісту.

 

 

5. Зобов'язання Державної пенітенціарної служби  України.

 

5.1. Призначає представників, що входять до Координаційної ради, відповідальних за виконання конкретних пунктів цієї Угоди.

 

5.2. Організацію взаємодії з УПЦ в органах, установах виконання покарань і слідчих ізоляторах Державна пенітенціарна служба покладає на заступника начальника відповідного підрозділу з соціально-виховної та психологічної роботи або особу, яка його заміщає.

5.3. Сприяє реалізації на добровільних засадах прав на свободу совісті та задоволення релігійних треб осіб, що відбувають покарання за вироком суду або перебувають у слідчих ізоляторах, з урахуванням специфіки режиму установ.

 

5.4. Забезпечує у встановленому законом порядку доступ на територію установ виконання покарань та слідчих ізоляторів священнослужителів та мирян, яких належно готує та вповноважує на служіння УПЦ; вживає заходів для їхньої безпеки, а також створює сприятливі умови для проведення духовно-просвітницьких бесід, здійснення богослужінь.

 

5.5. Ознайомлює священнослужителів з вимогами кримінально-виконавчого законодавства і Правилами внутрішнього розпорядку, надає методичну підтримку щодо особливостей в'язничного середовища.

 

5.6. Сприяє виділенню й облаштуванню в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах приміщень для здійснення релігійних обрядів і за рекомендацією священнослужителя проводить їх оформлення.

 

5.7. Дозволяє опрацювання і розміщення матеріалів, підготовлених представниками УПЦ, із найбільш важливих питань релігійного життя, використовуючи для цього відомчі видання, веб-сайт ДПтС  України тощо.

 

6. Матеріальне забезпечення, порядок і джерела фінансування

 

6.1. Матеріально-технічне забезпечення співробітництва Сторін при реалізації Угоди здійснюється відповідно до чинного законодавства України і протоколів про реалізацію спільних проектів, затверджених Сторонами.

 

6.2. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради УПЦ покладається на Синодальний відділ у справах пастирської опіки пенітенціарної системи.

 

7. Заключні положення

7.1. Угода може змінюватися і доповнюватися за взаємною домовленістю Сторін у зв'язку із внесенням змін до чинного законодавства, при цьому кожна зі Сторін може внести свої пропозиції на загальний розгляд.

 

7.2. Сторони можуть установлювати порядок реалізації цього документа шляхом введення в рамках Угоди додаткових договорів та угод на місцевих рівнях, що їх підписують представники єпархій УПЦ і територіальних органів управління ДПтС України.

 

7.3. У процесі реалізації Угоди Сторони визнають і поважають інтереси кожної Сторони і питання, що виникають, прагнуть розв’язувати в дусі згоди та доброзичливості.

 

7.4. Ця Угода не виключає можливості здійснення інших заходів, які потребують погодження Сторін, із душпастирської опіки в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах.

 

7.5. Угода набирає сили з моменту її підписання та діє протягом п'яти років.

 

7.6. Угода автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не заявить про протилежне не менш як за шість місяців до закінчення відповідного періоду і не повідомить іншу Сторону про свій намір.

 

7.7. Угода складена у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

7.8. Вважати такою, що втратила чинність, Угоду між Українською Православною Церквою та Державним департаментом з питань виконання покарань від  25  листопада 1999 року.

 

МИТРОПОЛИТ

КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ УКРАЇНИ, ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

 

                                 ВОЛОДИМИР

 

ГОЛОВА

ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ВНУТРІШНЬОЇ СЛУЖБИ

 

                                      О.В. ЛІСІЦКОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

"   26   "  серпня 2011 року

 

м. Київ


  • Serafim12 октября 2011 21:14

    Ну, слава Богу! Ведь подлинное возвращение обществу его потерянных членов начинается именно с внутреннего преображения человека. А кто ещё укажет путь к самому себе прежнему, не поврежденному ни тюрьмой, ни преступлениями, кроме служителей Церкви? Именно для этого наш Господь и создал Церковь Свою, чтобы Ея служители спасали утерянных овец словесного стада Христова, оставляя при этом 99 благополучных и нисходя даже до уз в поисках сотой пропавшей. Всем подвизающимся на этом не простом поприще - помощи Божией во всех добрых делах.

comments powered by Disqus


Разработака сайта Red Star